BIBLIJSKO POSVEĆENJE

Biblijsko posvećenje obuhvata celo biće – duh, dušu i telo. To je ideja o pravom i sveopštem posvećivanju. Apostol Pavle se molio za crkvu u Solunu da bi se mogla radovati ovom velikom blagoslovu. „A sam Bog mira da posveti vas cijele u svačemu; I cijel vaš duh i duša i tijelo da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista.“ (1. Solunjanima 5:22-23)

More