PORUKA HRIŠĆANSKOG SIMBOLA

Izraz hrišćanstvo savremenog čoveka automatski asocira na sliku krsta kao simbola vere. Mnoge hrišćanske zajednice u svojim bogomoljama imaju umetničkom rukom izrađene krstove raznih dimenzija i oblika. Neki krst nose kao nakit ili ga drže u svojoj kući na počasnom mestu, sa ciljem da bi ih podsećao na nešto što za njih predstavlja svetinju ili da bi drugima dali do znanja ko su. Imali mi bukvalno ovaj simbol hrišćanstva pred očima ili ne, Biblija nas podseća da je važno da u svojoj duši svakodnevno oživljavamo uspomenu na Hristovu žrtvu podnesenu na krstu i da očima vere gledamo u njega.

Read more