MOĆ NAVIKE

         Šta su navike?

         Navika je konopac koji svakodnevno uplićemo sve dok ne postane previše čvrst da bismo ga pokidali. Onda nas čvrstina tog konopca navike vodi do vrha ili nas vezuje za dno, zavisi od toga da li je reč o dobroj ili lošoj navici. Kad prihvatamo naviku, prihvatamo i njene konačne rezultate.

READ MORE