NEPROMENJIVOST BOŽANSKIH ZAKONA

»Dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovaili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši«

Matej 5, 18.

Svako drvo koje raste, svaki cvet što cveta i svaka pahulja koja pada svedoče o neprekidnosti delovanja Božjeg zakona. Svi mi priznajemo prirodne zakone kada ih dovodimo u vezu sa živim svetom, prihvatamo da sunce, mesec, zvezde, plimu i oseku kontroliše zakon. Upravo je zakon razlog što je svemir tako harmonično precizan i da nema zakona nikada ne bismo bili sigurni da će sunce ponovo izaći ili da će se smeniti godišnja doba. Svemir je svemir reda i zakona, od svog najmanjeg dela pa do sunčevog sistema. Zakon je neprestano na delu, on je na svim mestima, moćan, tih i stalan.

READ MORE