Molite se za Australiju

Ništa ne može biti gore nego početi novu godinu u velikim požarima, pokriveni dimnim oblacima, bez doma i bez nade.

Na drugom kontinentu, hiljade ljudi bori se protiv strašnih talasa nepogoda. Bilans izgubljenih života pokazuje strašne posledice. “Pa šta da čekam, Gospode? Nada je moja u Tebi” (Psalam 39:7). Tužni smo zbog onoga što se dešava daleko od naše zemlje, ali blizu naših srca.

READ MORE

VASKRSENJE U SVETLOSTI BIBLIJE I MEDICINE – Mr sc med. dr Ivanov Dragan, specijalista interne medicine

Problemom smrti i njenim rešenjem bavile su se sve civilizacije, u svim vremenima i na svim krajevima sveta. Poželjno je da i savremeni čovek u svom užurbanom životnom stilu zastane na trenutak i zapita se kuda on to ide i koji je cilj i krajnja destinacija njegovog životnog putovanja. Neminovan je i poželjan susret čoveka sa svojom ograničenošću i prolaznošću. Bez obzira na godine, većina ljudi ima problema sa prihvatanjem smrti na jasan i razuman način.

Read more

NEPROMENJIVOST BOŽANSKIH ZAKONA

»Dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovaili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši«

Matej 5, 18.

Svako drvo koje raste, svaki cvet što cveta i svaka pahulja koja pada svedoče o neprekidnosti delovanja Božjeg zakona. Svi mi priznajemo prirodne zakone kada ih dovodimo u vezu sa živim svetom, prihvatamo da sunce, mesec, zvezde, plimu i oseku kontroliše zakon. Upravo je zakon razlog što je svemir tako harmonično precizan i da nema zakona nikada ne bismo bili sigurni da će sunce ponovo izaći ili da će se smeniti godišnja doba. Svemir je svemir reda i zakona, od svog najmanjeg dela pa do sunčevog sistema. Zakon je neprestano na delu, on je na svim mestima, moćan, tih i stalan.

READ MORE

MOĆ NAVIKE

         Šta su navike?

         Navika je konopac koji svakodnevno uplićemo sve dok ne postane previše čvrst da bismo ga pokidali. Onda nas čvrstina tog konopca navike vodi do vrha ili nas vezuje za dno, zavisi od toga da li je reč o dobroj ili lošoj navici. Kad prihvatamo naviku, prihvatamo i njene konačne rezultate.

READ MORE

EKUMENIZAM – rešenje ili promašaj

«U ime religije vođeno je više ratova i proliveno više krvi, nego iz bilo kog drugog razloga. Hiljadama godina ljudi se međusobno kolju i istrebljuju. Bezbrojni su milioni tako pobijeni u ime Boga, Alaha, Bude, Muhameda ili Hrista. Hrišćani ubijaju Jevreje, Jevreji muslimane, muslimani ustaju protiv Hindusa, hrišćani protiv hrišćana, Šiiti protiv Suna, Siki protiv Hindusa – tako su prolivene reke krvi da bi se svet otarasio »zlih ljudi« i stvorio mir. Da li je moguće da ljudi različitih vera i kultura žive u miru na ovom svetu? Kada posmatramo podele među hrišćanima, ili beskrajni sukob između Palestinaca i Jevreja, izgledi za mir su veoma slabi. Svesni mračnih zapisa iz istorije, neki bi da ukinu svaku religiju – neki opet da sve kombinuju sa religijom!

READ MORE