Draga braćo i prijatelji

Draga braćo i prijatelji, s obzirom na situaciju u našoj zemlji i celom svetu, odlučili smo da ove nedelje svako treba da izdvoji vreme za ličnu molitvu za našu zemlju i za svet. Molite se svakog dana da nas Bog zaštiti i ojača.

Takođe, Generalna Konferencija RPASD odlučila je da petak, 27. mart 2020. bude poseban dan za post i molitvu.

Sada je vreme da se više molimo, da više proučavamo. Moramo da budemo osnaženi. Molimo vas da poštujete odluke vlasti, održavajte propisanu razdaljinu, odložite zakazane posete. Poštujte načela higijene. Izbegavajte kontakt sa drugima, a one koji ne idu na posao savetujem da ostanu kod kuće. Znamo da se neki stariji članovi osećaju usamljeno, ali možemo se postarati da se molimo za njih, kako ne bi zaboravili da je Bog blizu njih i da ih nikad neće napustiti.

PS: Crkva u Novom Sadu će i dalje biti zaključana, ali ne zaboravite da sada moramo otvoriti svoje srce Bogu više nego ikada.

Vaš brat, Adrian Barnea (Misija Vojvodine)

POŠTOVANJE PRAVILA HIGIJENE

Vraćamo se u mislima unazad 3500 godina, u vreme Mojsija i u pratimo Izrailjski narod kako luta kroz pustinju. Oko dva miliona ljudi, žena, dece, staraca, donedavno egipatskih robova, željnih slobode putuju u Obećanu, Hanansku zemlju. Put ih vodi kroz vrelu pustinju gde nema uslova za normalan život, za dobar odmor, nema komfornih stanova sa kupatilima niti sanitarnih čvorova, nema stručnog osoblja, lekova niti sanitetskog materijala u slučaju da nekom zatreba medicinska pomoć. Slabiji su od umora na izmaku snage. U logoru ima žena koje očekuju porođaj, ima tek rođenih beba, staraca na izdisaju, sumnja se da neko ima neku nepoznatu bolest. Voda na izmaku, za hranu uvek isto, a snage i kondicije itekako treba. Ipak, ovaj narod ne samo što uspeva da preživi, već zapis kaže da za četrdeset godina lutanja po pustinji »Ne beše među njima sustala, noge im ne otekoše, odelo im ne ovetša…«, dok u okolnim narodima koji žive u mnogo boljim životnim uslovima nepoznate bolesti desetkuju stanovništvo i odnose na hiljade života.

READ MORE